Seimas spręs dėl bendrojo ugdymo sisteminių pokyčių

 

 

Seimas pradėjo svarstyti Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Eugenijaus Jovaišos pristatytą Seimo nutarimo projektą (Nr. XIIIP-742) dėl bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių patvirtinimo.

Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairėmis siekiama nustatyti Lietuvos bendrojo ugdymo sisteminių pokyčių sritis ir strateginius uždavinius. Bendrojo ugdymo pokyčių siekiama šiose srityse: ugdymo turinio, pedagogų rengimo ir karjeros, edukologijos srities mokslinių tyrimų, mokyklų strateginio valdymo, bendrojo ugdymo finansavimo.

Teikiamame dokumente ugdymo turinio kaitos strateginiai uždaviniai – parengti bendrojo ugdymo programas, orientuotas į kompetencijų plėtotę, užtikrinti tinkamus materialiuosius mokymo(si) išteklius, tobulinti asmeninių mokymosi pasiekimų vertinimo sistemą.

Dėmesys bus skiriamas pedagogų rengimo kaitos ir karjeros užtikrinimui. Bus siekiama parengti šiuolaikinio pedagogo kompetencijų aprašą, suderintą su Švietimo ir ugdymo studijų krypčių aprašu, suformuoti nacionalinę pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemą, suformuoti pedagogų veiklos vertinimo ir nuoseklios karjeros prielaidas.

Tarp bendrojo ugdymo plėtotės strateginių uždavinių – ugdyti pedagogų tyrėjo gebėjimus, orientuotus ugdymo turiniui ir procesui tobulinti, įgyvendinti ugdymo inovacijų žvalgomuosius projektus, įsteigti Ugdymo tyrimų ir inovacijų centrą (tinklą).

Mokyklos kaitos strateginiais uždaviniais bus siekiama skatinti mokyklų savarankiškumą ir įvairovę, formuoti mokyklos kokybės kultūrą, stiprinti mokyklos ir vietos bendruomenės sąveiką.

Bendrojo ugdymo finansavimo strateginiai uždaviniai – didinti bendrojo ugdymo prieinamumą, įdiegti mokytojo karjeros ypatumus atitinkančią atlyginimų sistemą, užtikrinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų sisteminį efektyvumą.

„Nuo 2006 metų Lietuva dalyvauja tarptautinėje mokinių pasiekimų vertinimo programoje. Visose vertinimo srityse – gamtamokslio, matematinio raštingumo ir skaitymo gebėjimų – Lietuvos mokinių pasiekimai žemesni už tyrime dalyvaujančių šalių vidurkį. Dauguma Lietuvos mokinių sėkmingai atlieka pagrindinių žinių atkūrimo ir žinomų taisyklių taikymo užduotis, tačiau gerokai mažiau įveikia probleminius, integralaus mąstymo ir kūrybiškumo reikalaujančius uždavinius. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys rodo statistiškai reikšmingus ugdymo kokybės skirtumus tarp mokyklų, ypač tarp miesto ir kaimo mokyklų, kai kuriose gebėjimų vertinimo srityse reikšmingai skiriasi merginų ir vaikinų pasiekimai“, – pažymima projekte dėl bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių. Šiame dokumente pažymima, kad mažėjant bendrojo ugdymo mokyklų skaičiui kaimo vietovėse, ribojamos gyventojų galimybės gauti kokybišką bendrąjį ugdymą ir neformalųjį švietimą. Mokytojų kolektyvai neatsinaujina: šalies mokyklose dirba daug vyresnių nei 50 metų pedagogų, o jaunesni nei 30 metų mokytojai bendrojo ugdymo mokyklose 2016 m. tesudarė 3–5 proc.

Teikiamu projektu numatoma siūlyti Vyriausybei iki 2017 m. gruodžio 1 d. patvirtinti Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių įgyvendinimo priemonių planą.

Po pristatymo už nutarimo projektą balsavo 53 Seimo nariai, prieš – 8, susilaikė 32 parlamentarai. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Švietimo ir mokslo komitete. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti birželio 27 d.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausiasis specialistas

Rimas Rudaitis

Tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt

 

Lietuvos socialdemokratų partija: Vaiko pinigai turi siekti 100 eurų jau nuo kitų metų


 

„Mes džiaugiamės, kad koalicijos partneriai – valstiečiai žalieji – girdi socialdemokratų prioritetus bei supranta šeimos politikos ir finansinės paramos šeimoms, auginančioms vaikus, svarbą. Tačiau būtina užtikrinti, kad ši parama bus ženkli pagalba šeimoms, o ne mažareikšmiai kišenpinigiai“, – tvirtina Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Gintautas Paluckas.

 

G. Palucko tvirtinimu, „mes, socialdemokratai, žinoma, esame pasiruošę mūsų partneriams padėti ne ieškoti, o rasti galimybes padėti šeimoms, gimdančioms ir auginančioms vaikus. 100 eurų vaiko pinigai turėtų būti prioritetas, formuojant 2018 metų valstybės biudžetą, šaltiniai – iš mokestinės reformos ir 40 įvairių mokesčių lengvatų. Solidūs vaiko pinigai turi būti skiriami visoms šeimoms nepriklausomai nuo pajamų dydžio ir nuo to, kelintas vaikas šeimoje, kad šeimos pernelyg neatidėliotų planų turėti pirmąjį vaiką“.

 

LSDP vicepirmininkas, Seimo LSDP frakcijos narys, buvęs Lietuvos premjeras Gediminas Kirkilas, kuris yra vienas iš iniciatyvos dėl žymiai didesnių vaiko pinigų ir finansinės paramos šeimai propaguotojų, pabrėžia, kad „30-60 eurų yra tikrai per šykšti parama šeimoms, norinčioms turėti vaikų ar galvojančioms apie šeimos pagausėjimą. Visi puikiai žinome, koks mažas Lietuvoje gimstamumas, kokia milžiniška emigracija, kaip greitai toliau sensta mūsų visuomenė. Todėl reikia ryškių pokyčių nedelsiant ir be didelių dvejonių – didinti valstybės paramą šeimoms su vaikais bei sudaryti palankesnes sąlygas, kad moterys ryžtųsi pastoti ir gimdyti pirmą ir ne pirmą kartą, kad motinystė nei jų, nei jų vaikų ir šeimų nenuvarytų į skurdą“.

 

„Vaiko pinigai sprendžia ne tik šias demografines, bet ir kitas socialines problemas: mažina girtavimą, o kartu ir smurtą šeimoje, stabdo tą pačią emigraciją ir didina vidaus vartojimą. O tai reiškia, kad valstybės išleisti šeimos paramai pinigai sugriš į biudžetą, sumažins skurdą ir socialinę atskirtį“, – įsitikinęs G. Kirkilas.

 

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

LSDP informacinis centras

Morta Skomantienė, tel. nr. 8 612 01121

el. paštas: infocentras@lsdp.lt

 

Konferencijoje – mintys apie darnią šeimą

 

Gegužės 15 d. pasaulyje minima Tarptautinė Šeimos diena. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas šia proga inicijavo konferenciją „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas darnios šeimos link“.
Į Raudondvario menų inkubatoriaus salę rinkosi pedagogai, socialiniai darbuotojai, psichologai, policijos atstovai, vietos bendruomenė.
Į konferenciją atvyko ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narė Raminta Popovienė, daug metų dirbusi socialinių reikalų baruose.
Renginio dalyvius pasveikinęs vyskupas Kęstutis Kėvalas pabrėžė tradicijų reikšmę kuriant darnią šeimą. Vyskupas apgailestavo, kad pasaulyje niveliuojama šeimos instituto sąvoka, joje paliekant tik emocinį ryšį, tačiau pamirštant įsipareigojimus.
Pranešimus taip pat skaitė Psichologinės paramos ir konsultavimo centro direktorė Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė, Laplandijos universiteto doktorantė, VDU dėstytoja Roberta Motiečienė, VšĮ „Darnūs namai“ direktorė Daiva Matulevičiūtė, Kauno rajono policijos komisariato viršininkas Aleksejus Chraminas psichologai, socialinio darbo organizatoriai.
„Visuomenės darna, kaip ir problemos, prasideda nuo šeimos. Nors pagalba šeimai yra numatyta Vyriausybės programoje, deja, problemų šioje srityje nestinga. Kauno rajone situacija nėra bloga, konferenciją rengiame siekdami pasidalinti gerąja patirtimi ir apsvarstyti paslaugų šeimai teikimo efektyvinimo galimybes“, – sakė V. Makūnas.
Labai svarbia pagalba dirbantiems Kauno rajono tėvams turėtų tapti visos dienos mokykla. Jos modelį nuo rudens planuojama įdiegti rajono mokyklose. Ten, kur bus nustatytas toks poreikis, vaikai bus ugdomi visą dieną.
Konferencijoje aptarti įstaigų bendradarbiavimo galimybės ir modeliai, darbo su šeimomis realijos seniūnijose, psichologiniai ir teisiniai problemos aspektai.

KRS informacija

Socialdemokratai siūlo visam laikui nustatyti lengvatinį PVM tarifą šilumai


2017 05 09. Vilnius. Seimo LSDP frakcija nepritariatrijų konservatorių teikiamoms pataisoms dėl PVM lengvatos šildymui pratęsimo, motyvuodama tuo, kad šių pataisų įsigaliojimas užtruks ir bus nenaudingas Lietuvos gyventojams. Socialdemokratai siūlo įvertinti visas kompleksines priemones ir ieškoti galimybių, kad PVM lengvatos centralizuotam šildymui būtų pratęstos, bet jų įsigaliojimas nebūtų nukeltas kitiems metams.

„Šiuo metu įstatyme numatyta, kad lengvatinis 9 proc. PVM tarifas šildymui nustos galioti birželio 1 dieną, ir nuo šios datos bus taikomas įprastas 21 proc. mokesčio dydis. Priėmus konservatorių pasiūlymą, lengvatinis tarifas realiai įsigaliotų ne nuo birželio 1–osios, o tik nuo kitų metų, nes mokesčių įstatymai, nustatantys mokesčio lengvatą,  turėtų įsigalioti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo jų paskelbimo dienos. Deja,  naujasis šildymo sezonas, greičiausiai, prasidės jau spalio mėnesį“, – sako Seimo Pirmininko pavaduotoja, Seimo LSDP frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė, pridurdama, kad dėl to mažas pajamas turintys Lietuvos gyventojai patirtų didelių nuostolių.

Turint mintyje, kad 2017 metų valstybės biudžeto pajamos iš pridėtinės vertės mokesčio jau yra patvirtintos, dėl siūlomo teisinio reguliavimo turėtų būti pateikta ir Vyriausybės, kaip biudžeto vykdytojos, nuomonė.

Šiuo metu svarstomos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos, kurios sudarys palankias sąlygas gauti būsto šildymo išlaidų kompensaciją. Kompensacijos bus mokamos šeimoms, kurių išlaidos šildymui siektų 15 proc., o ne kaip siūlyta anksčiau 20 proc. visų pajamų. Ekspertų teigimu, žmonių pretenduosiančių į kompensaciją mažėja dėl didėjančių pajamų bei valstybės paramos.

Pabrėžtina, kad Socialdemokratų frakcija nepritaria visiškam lengvatos naikinimui, bet skeptiškai vertina siūlymą, kad šia lengvata naudotųsi ir dideles pajamas turintys žmonės. Naujasis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas siūlo visam laikui nustatyti lengvatinį PVM tarifą šilumai. Be to, socialdemokratai siūlo tęsti buvusios Vyriausybės sėkmingai vykdytą daugiabučių renovavimo programą ir paskatas mažinti sunaudojamos energijos kiekį.

 

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

LSDP informacinis centras

Morta Skomantienė, tel. nr. 8 612 01121

el. paštas: infocentras@lsdp.lt

 

Seimo Švietimo ir mokslo komitetas stebi kaip ruošiamasi įgyvendinti patyčių ir smurto prevencijos programas

 

 

Švietimo ir mokslo komitetas vykdė parlamentinę kontrolę, kaip ruošiamasi įgyvendinti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliosiančias Švietimo įstatymo pataisas dėl patyčių ir smurto prevencijos ir pagalbos su jomis susidūrusiems.

Švietimo įstatymo pataisos numato, kad švietimo įstaigose turi būti vykdomos patyčių, smurto ir kitos prevencijos programos, nuolatos tobulinama pedagoginių darbuotojų kvalifikacija mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje. Švietimo įstaiga privalo sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje. Kartu nustatyta, kad patyrus patyčias ar smurtą, turi būti užtikrinta nemokama psichologinė pagalba ne tik smurtą patyrusiam nepilnamečiui ir jį lydintiems tėvams, bet taip pat – smurtavusiam vaikui ir jį lydintiems tėvams, švietimo įstaigos darbuotojams. Švietimo ir mokslo ministerija, svarstant klausimą, pristatė, kad yra atlikta nemažai „namų darbų“: parengti ir patvirtinti Švietimo įstatymo pataisas lydintys teisės aktai, numatytas dalies prevencinių programų finansavimas, kad jos būtų įgyvendintos švietimo įstaigose, numatomos lėšos pedagoginių darbuotojų kompetencijos kėlimui, rengiama kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams dėl mokinių socialinio emocinio ugdymo, vykdoma smurto ir patyčių prevencijos stebėsena ir teikiama metodinė pagalba savivaldybėms ruošiantis įgyvendinti Švietimo įstatymo pataisas.

Švietimo ir mokslo komitetas, išanalizavęs vykstančius pasiruošimo darbus, nutarė pasiūlyti Švietimo ir mokslo ministerijai mokinio/klasės krepšelyje ar kitoje finansavimo metodikoje numatyti tikslinį finansavimą smurto, patyčių ar kitų prevencinių programų/veiklų vykdymui ir psichologinei pagalbai mokyklose ir pedagoginėse psichologinėse tarnybose užtikrinti. Taip pat komitetas atkreipė dėmesį, kad iki šiol mokytojai vangiai dalyvauja įgyvendinant prevencines programas, todėl siūlo etatinio apmokėjimo pedagoginiam darbuotojui metodikoje numatyti, kad į etato krūvį būtų įtrauktas apmokėjimas už prevencinių programų koordinavimą ir dalyvavimą šiose programose. Kad būtų užtikrinta psichologinė pagalba, kurios dabar itin trūksta (tą atskleidžia Valstybės kontrolės veiklos auditas apie savižudybių prevenciją ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atlikta apklausa „Prevencinių programų įgyvendinimas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose 2015–2016 mokslo metais“) ir kad prevencinių programų įgyvendinimas turėtų tęstinumą be Europos Sąjungos lėšų, komitetas siūlo Vyriausybei išlaidos psichologinės pagalbos užtikrinimui ir programų įgyvendinimui numatyti valstybės biudžete. Kartu komitetas pabrėžia, kad labai svarbu į prevencinių programų įgyvendinimą įtraukti tas ugdymo įstaigas, kuriose iki šiol netaikytos patyčių ir smurto prevencinės priemonės ar jos nedalyvavo patyčių, smurto ir kitose prevencinėse programose.

 

Parengė

Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėja

Aistė Laurinavičiūtė, tel. (8 5) 239 6858

 

Tradicinis dainų užsienio kalbomis konkursas

 

Muzika ir daina – puikus būdas tobulinti užsienio kalbas. 2017 m. balandžio 27 d. Garliavos meno mokykloje vyko Kauno rajono 5-10 klasių mokinių dainų užsienio kalbomis konkursas „The Best of Eurovision“ (geriausios Eurovizijos dainos). Jame dalyvavo per 150 mokinių. Mokiniai dainavo anglų ir rusų kalbomis.
Solistų grupėje pirmąją vietą laimėjo Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos mokinė Neida Radzinevičiūtė, atlikusi dainą „Goodbye Shelter“. Antrąja vieta pasidalino Kulautuvos pagrindinės mokyklos šeimyninis sesučių Vestinos ir Viltarės Vitkauskaičių duetas (daina „Fly on the Wings of Love“) ir Neveronių gimnazijos grupė „Sun Stroke2“ (daina „Run Away“). Trečiąją vietą laimėjo Garliavos Jonučių progimnazijos mokinė Samanta Kudelskytė (daina „Sound of Silence“).
Pirmąją vietą ansamblių kategorijoje laimėjo Garliavos Jonučių progimnazijos ir gimnazijos jungtinis ansamblis „Muzika“, atlikęs dainą „Fairytale.“ Dvi antrąsias vietas pasidalijo Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos jungtinis 7-9 klasių merginų ansamblis ir Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos jungtinis 5-7 klasių mokinių ansamblis. Abiejų ansamblių dalyviai atliko dainą „Heroes“. Trečioji vieta atiteko Lapių pagrindinės mokyklos 5-7 klasių mokinių ansambliui, atlikusiam dainą „Sound of Silence,“ ir Domeikavos gimnazijos 8-9 klasių mokinių ansambliui, (daina „Sattelite“).
Savitai, originaliai ir išradingai pasirodžiusiems mokiniams skirtos nominacijos.
Kaip ir kasmet, konkursą globojo ir rėmė Lietuvos Respublikos Seimo narė Raminta Popovienė. Įspūdingiausiai pasirodžiusiems atlikėjams Seimo narė įsteigė specialų prizą – ekskursiją į LR Seimą.
Jau antrus metu iš eilės konkursą paįvairina Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos mokinių vaidinimas anglų kalba. Šiais metais jie parodė D. M. Larson spektaklį “Gossip” (“Paskalos”). Mokinius paruošė šios gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Violeta Astrauskienė.

Edita Žaromskienė

Kauno rajono švietimo sentro metodininkė

Nuotraukoje: Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos penktokai gausiai dalyvavo konkurse ir laimėjo II vietą.